Ķēžu spriegošana

Pareizs ķēdes spriegojums var novērst neprognozētas kāpurķēžu tehnikas gaitas iekārtas uzturēšanas izmaksas. Nepareizs spriegojums ir nevēlams ne tikai gaitas iekārtas rezerves daļu pastiprinātas dilšanas dēļ, bet arī jebkurš bojājums ir papildus remonts un dīkstāve, kurā netiek veikts darbs. Pārspriegota ķēde rada pārmērīgi lielu slodzi uz buksēm, dzenošās zvaigznes zobiem, kā arī atbalsta virsmām, kur ķēde saskaras ar ruļļiem un vadriteņiem, tādējādi tiek pastiprināta dilšana teju visām gaitas iekārtas komponentēm. Tehnikai, veicot darbu ar pārspriegotām ķēdēm, ir nepieciešama lielāka jauda, kas tieši atspoguļojas uz degvielas patēriņa. Arī materiāla salipšana gaitas iekārtas komponentēs piespriego ķēdi, tādēļ ļoti svarīga ir tīrīšana, kuru nepieciešams veikt pēc iespējas biežāk, kamēr materiāls vēl ir mitrs. Tehnikai, ilgstoši strādājot ķēdēm ar salipušiem  dubļiem, māliem u.c. materiālu, labāk izmantot mazāko pieļaujamo spriegojumu, kādu pieļauj tehnikas ražotājs, taču pārāk mazs ķēdes spriegojums var novest pie pastiprinātas vibrācijas, ķēdes zvaigznes "pārlekšanas" un ķēžu "nokāpšanas" no vadriteņa. 

 

1.1. Ekskavatoru un buldozeru metāla ķēžu spriegojuma mērīšana

Katram tehnikas ražotājam un modelim ir savs paredzētais veids, kā mērīt spriegojumu un cik lielam tam ir jābūt. Aptuvenā, optimālā ķēdes nokare 15.0-30.0 tonnu tehnikai ir 10.0-55.0 mm, taču ķēdes nokare var atšķirties dažādiem ražotājiem. Ķēdes nokare pirms spriegošanas noteikti jāpārbauda tehnikas servisa rokasgrāmatā. 

 

Ķēdes tiek spriegotas ar hidraulisko cilindru. Lai nospriegotu ķēdi pa ieplūdes vārstu ir jāiepilda spriegošanas smēre, bet, lai atspriegotu, jāveic pretēja darbība. Spriegošanu vienmēr ieteikts veikt zinošam mehāniķim, jo darbības noteik ar augsta spiediena hidraulisko sistēmu. Vienas stundas laikā pēc ķēdes spriegošanas ir jāveic atkārtota nokares pārbaude, jo diemžēl tieši spriegošanas laikā ir iespējams konstatēt spriegošanas mehānisma bojājumus, kas iepriekš nav bijuši manāmi, jo nereti pats mehānisms ir netīrs, sakaltis ar dubļiem un nav veicis paredzēto darbu. 

 

1.2. Citi faktori, kas ietekmē ķēžu mūžu

 

2.1. Mini ekskavatoru un kompaktiekrāvēju gumijas ķēžu spriegošana

Gumijas kāpurķēžu tehnikai spriegojums ir jāpārbauda ik 50 m/h. Idiālos apstākļos pārbaudei ir jābūt pirms darba dienas sākuma. Katras gumijas kāpurķēžu tehnikas ražotājam ir savs noteiks spriegojums. Zemāk ir norādīts tikai aptuvenais spriegojuma sadalījums:

 

2.2. Kā pagarināt gumijas ķēdes mūžu