Kāpurķēžu uzstādīšana

Kāpurķēžu mūža ilgumu daļēji nosaka apkārtējās vides faktori, braukšanas ātrums, kā arī veicamais darbs.

 

Neatkarīgi no mašīnas pielietojuma, pareiza ķēdes izvēle un tās pareiza uzstādīšana var būtiski pagarināt gaitas iekārtas mūža ilgumu.

 

Ekskavatoru, iekrāvēju, urbju utml. mašīnu darbam jābūt plānotam tā, lai tās, iespēju robežās, vienmēr strādātu vadriteņu virzienā, nevis dzenošo zvaigžņu virzienā. Tādējādi tiek mazināta slodze uz dzenošajām zvaigznēm un ķēžu buksēm, kas samazina to pastiprinātu dilšanu. Iespēju robežās mašīnu jālieto ar vadriteņiem braukšanas virzienā un zvaigznēm mašīnas aizmugurē (skatīt pievienoto attēlu).

 

Kāpurķēdei uz mašīnas jābūt uzstādītai tā, lai braucot uz priekšu, ķēdes posms būtu ar tapu uz priekšu (rotācijas virzienā) un buksi aizmugurē. Ja mašīna pārsvarā tiek lietota atpakaļgaitā, tad arī ķēdes ir jāuzstāda apgrieztā virzienā, taču iespēju robežās ieteicams mašīnu vienmēr lietot tai paredzētajā virzienā un kāpurķēdes uzstādīt atbilstoši, lai sasniegtu maksimālu gaitas iekārtas mūža ilgumu.

 

Ķēdes spriegojumam jābūt mašīnas ražotāja noteiktajos parametros. Mašīnas lietošanas laikā ir jāseko līdzi kāpurķēdes spriegojumam un nepieciešamības gadījumā spriegojums ir jāpielāgo, lai kompensētu radušos dilumu.